Wysoka skuteczność Generatora Rifea

Jak działa urządzenie Rife`a ?

W procesie MRI, czyli Magnetic Resonance Imaging, wykorzystywany jest jądrowy rezonans magnetyczny. Jest to nic innego, jak wypromieniowanie rezonansowej energii, które może przybrać postać fal magnetycznych lub radiowych. Dzięki odkryciu, którego dokonał dr Rife, wiemy, iż jeśli energia ta okaże się większa od tej, którą komórka może przyjąć, to doprowadzi to do strukturalnej deformacji tej komórki lub do jej śmierci. Właśnie ta zależność wykorzystywana jest w nowatorskich aparatach TENS i innych elektrycznych stymulatorach, które obecnie są stosowane w medycynie.

Urządzenie Rife`a wytwarza energię radiową, która kolejno zostaje przekształcona w falę plazmatyczną, wykonującą główną pracę w całym procesie. Jest ona generowana przez, tzw. tubę plazmową. Środkiem przekazu impulsów elektromagnetycznych, które oddziałują na różne drobnoustroje są właśnie wyładowania plazmowe. Energia fali plazmatycznej odznacza się bardzo ciekawymi właściwościami. Może ona przenikać przez ściany zabezpieczone ołowiem, klatki Faradaya, czy ich pojemniki. Należy tutaj również wspomnieć o fali świetlnej zmieniającej się w zależności od wszystkich wymienionych czynników. Jej źródłem jest tuba plazmowa. Tuba wypełniona gazem, najczęściej szlachetnym, jest wykorzystywana w terapii Rife`a. Istotny jest tutaj również efekt elektropolaryzacji, któremu ulegają mikroorganizmy, wirusy oraz wszystkie komórki. Polega on na tym, że w zewnętrznej ścianie komórki, która poddana zostaje działaniu impulsu elektrycznego lub świetlnego o odpowiedniej mocy i czasie trwania, tworzą się pory. Odbywa się to przy udziale fal radiowych, dzięki którym emanuje fala plazmatyczna, która przyłącza się do składników komórki i współdrga z nimi. Sposób zwalczania drobnoustrojów, który opracował Rife polega właśnie na tym, że przy odpowiednim czasie oddziaływanie i właściwej intensywności pory w ścianie komórki nie zasklepiają się. Prowadzi do zaburzeń osmotycznej równowagi komórki, a w konsekwencji do jej zamierania lub eksplozji. Jednak częstotliwości Rife`a to nie tylko zabicie mikroorganizmów, ale także normalizacja funkcji tkankowej, dzięki polu elektrycznemu tworzonemu przez maszynę promieniową. Normalizacja funkcji tkankowej wzbogaca ciało o życiodajne elektrony. Wszystkie testy prowadzone na potrzeby badań na zakażonych zwierzętach zakończyły się sukcesem.

Dzięki nagranym kamerą testom laboratoryjnych wiemy, że urządzenie Rife`a jest szczególnie skuteczne w przypadku różnych przewlekłych infekcji.

Poza negatywnymi wynikami badań diagnostycznych, o tym , że terapia Rife`a jest skuteczna świadczą reakcje Herxeimera, czyli tzw. kill – off efect. Reakcje te dostarczają nam informacji o tym, co dzieje się w organizmie. Po zabiciu patogenów do krwi dostają się ich szczątki, co wywołuje różnego rodzaju objawy, takie jak zmęczenie, bóle mięśni i stawów, stany depresyjne. Z tego powodu kluczowe jest w trakcie stosowania terapii pozbycie się z organizmu toksyn oraz produktów, które są efektem rozbicia patogenów. W tym celu najlepiej zastosować zabiegi Ion Detox oraz odpowiednio dobraną dietę.

Wspomnieć należy też o drugim typie herxa. Układ immunologiczny zazwyczaj nie wykrywa wszystkich bakterii Borrelii, ponieważ potrafią one doskonale się ukrywać, co powoduje, że zawodzą tradycyjne metody leczenia. Dzięki terapii Rife`a mechanizmy maskujące krętki zastają zaburzone, dzięki czemu układ odpornościowy dostrzega infekcje. Mamy wtedy do czynienia z jego ostrą reakcją , co może objawiać się , m.in. bólami głowy, dreszczami, , nudnościami, bólami gardła. Jak widać są to dolegliwości inne niż te, które standardowo występują przy boreliozie. Reakcja Herxeimera może pojawiać się u innych wcześniej, u innych później, a znane są też przypadki jej nie występowania. Dlatego też nie należy rezygnować z terapii, jeśli nie odczuwamy niczego po pierwszym zabiegu.

Fizyczno–biologiczne podstawy metody terapii Rife’a

Wypromieniowanie fal elektromagnetycznych jest właściwe wszystkim istotom żyjącym. Z każdą czynnością życiową związane są aktywności elektromagnetyczne. Dotyczy to nie tylko człowieka, ale też zwierząt, bakterii, wirusów, pierwotniaków. Każda dowolnie naładowana cząstka podczas ruchu tworzy wokół siebie pole elektromagnetyczne, co tworzy potencjał elektryczny danego znaku. Przy elektrokardiografii czy elektrocefalografii widoczny jest potencjał bioelektryczny - doskonały przykład tej aktywności. W przypadku organizmu ludzkiego aktywność bioelektryczna, aktywność mięśniowa, a także aktywność metaboliczna układów i narządów to zasadnicze źródła sygnałów elektromagnetycznych i elektrycznych. U mikroorganizmów, które nie mają układu nerwowego i mięśniowego tym źródłem jest aktywność metaboliczna.

To jaki charakter mają chemiczne łączenia w mikrocząsteczkach oraz specyfika metabolizmu zależne jest od spektrum falowego, które jest indywidualne dla każdego organizmu żywego. Większość procesów biochemicznych przyczynia się do zerwania jednych związków i utworzenia innych, zachodzi ono z promieniowaniem lub pochłonięciem energii. Związki chemiczne to receptory pola elektromagnetycznego oraz jego kwantów w biomolekule. Są również uzależnione od pola magnetycznego. To, że związki posiadają naturę elektromagnetyczną sprawia, że mają określone charakterystyki drganiowe.

Zarządzanie procesami biologicznymi na kilku poziomach ( komórkowym, molekularnym, systemowym, genetycznym, atomowym) jest możliwe dzięki poznaniu parametrów pola elektromagnetycznego związków chemicznych. Zmian na poziomie komórkowym oraz organu i całego organizmu dokonujemy poprzez działanie określonymi drganiami częstotliwości, które zakłócają metaboliczną aktywność czynników bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych. Badania wykazały, że działania te nie są zagrożeniem dla organizmu. Nawet regularne stosowanie tej metody nie przynosi żadnych negatywnych konsekwencji dla struktur komórkowych, ponieważ częstotliwość patogenów jest zupełnie inna od częstotliwości w organizmie ludzkim. Możliwe jest jedynie ograniczenie występowania reakcji Jarisha- Herxheimera.

Metoda Rife`a odznacza się bardzo dużą skutecznością. Należy jednak pamiętać , iż każdy organizm ma indywidualne właściwości, dlatego też u niektórych pacjentów efekty mogą być minimalne. Nawet tak nowoczesne urządzenie jak Generator Rife`a nie może zapewnić działania w każdym przypadku.

Kto nie może stosować terapii Rife`a ?

Terapia nie jest wskazana u kobiet w ciąży, w szczególności przez pierwsze trzy miesiące oraz u kobiet karmiących. Terapii nie powinny także stosować osoby, które mają wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie nerwostymulujące oraz chorzy na epilepsje. Osoby cierpiące na niewydolność układu limfatycznego i naczyniowo – sercowego mogą korzystać z terapii tylko pod kontrolą lekarską. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia na terapię potrzebna jest zgoda rodziców. Różnego rodzaju żelazne elementy w ciele nie stanowią przeciwskazań.