Na rynku dostępne są różnego rodzaju komputerowe urządzenia diagnostyczne. Jednak większość z nich posiada jedynie certyfikaty klasy pierwszej. Jest to niewystarczające do całkowicie legalnego ich zastosowania. Natomiast z Urządzeń Sensitive Imago możemy korzystać w legalny i bezpieczny sposób, ponieważ są one certyfikowane wg Załącznika II Dyrektywy 93/42/EEC – klasa 2 urządzeń medycznych (Annex II of the Directive 93/42/EEC, Full Quality Assurance System – medical device Class 2). Dodatkowo są wyposażone w opatentowane czujniki najnowszej generacji

System of Bistabile Analyzers. Pozostałe urządzenia korzystają z czujników starszej generacji typu trigger, co zmniejsza dokładność pomiaru i wpływa na wiarygodność wyników. Natomiast Sensitive Imago są wyjątkowe precyzyjne, obecnie najlepsze spośród urządzeń biorezonansowych dostępnych na rynku. Sensitive Imago posiada oprogramowanie Lifestream wyposażony w najlepsze zabezpieczenia. Jest ono na bieżąco aktualizowane i udoskonalane z każdym rokiem. Potencjał tego programu jest praktycznie niewyczerpalny, wciąż zwiększają się jego funkcje i możliwości. Firma produkująca urządzenia przeznacza znaczną część swoich środków na prace związane z udoskonalaniem bazy danych oprogramowania.

Sensitive Imago to najlepsze i najbezpieczniejsze urządzenie diagnostyczne spośród wszystkich pozostałych urządzeń wykorzystujących technikę biorezonansu. To również jedyne urządzenie, które nie pracuje w oparciu o wirtualny profil pacjenta, a współpracuje z organizmem ludzkim. Wszystkie urządzenia Sensitive Imago dostępne w Europie są składane z części produkowanych w Korei Południowej i Niemczech. Do połączeń poszczególnych modułów używany jest preparat przygotowany na bazie złota. Urządzenia są certyfikowane i sprzedawane w praktycznie wszystkich krajach europejskich oraz w znacznej większości krajów na świecie.