Najczęściej zadawane pytania.

Jak długo trwa terapia oczyszczania organizmu?

Wszystko zależy od ilości patogenów i obciążeń toksykologicznych organizmu. Każdy organizm jest inny i posiada różną odporność. Dlatego też podczas terapii wykonywane są bezpłatne badania kontrolne w celu monitorowania postępów terapii. Nie ma ściśle określonej ramy czasowej.