U podstaw wykorzystania zmiennych pól magnetycznych w medycynie leżą biofizyczne efekty oddziaływania pola z żywą materią:

  • oddziaływanie na nieskompensowane spiny magnetyczne pierwiastków paramagnetycznych i wolnych rodników oraz molekuły diamagnetyczne działanie na ciekłe kryształy zawarte w organiźmie, a zwłaszcza na wykazujące właściwości ciekłokrystaliczne składowe błon komórkowych działanie na struktury białkowych składników kanałów błonowych i dystrybucję jonów przemieszczenie
  • poruszających się ładunków elektrycznych jako wynik działania siły Lorentza i efektu Halla zmiany niektórych własności fizyko-chemicznych wody wyindukowanie różnicy potencjałów w
  • przestrzeniach wypełnionych elektrolitem wpływ na depolaryzację komórek wykazujących własny automatyzm oddziaływanie na struktury o właściwościach piezoelektrycznych i magnetostrykcyjnych.

Powyższe efekty biofizyczne oddziaływania zmiennych pól magnetycznych stanowią o biologicznych efektach działania tych pól i możliwościach terapeutycznych jakie daje ich stosowanie.Zgodnie z literaturą fachową główne efekty biologiczne mechanizmów magnetoterapii:

  • intensyfikacja procesu utylizacji tlenu i oddychania tkankowego
  • działanie wazodilatacyjne i angiogenetyczne – nasilenie procesów reparacji i regeneracji tkanek miękkich
  • przyspieszenie procesu tworzenia zrostu kostnego
  • działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe
  • modyfikacja transportu błonowego i dystrybucji jonów

Magnetoterapia zastosowana w Systemie Viofor JPS Clinic została wprowadzona jako uzupełnienie innych metod terapii fizykalnej. W aparacie zastosowano najczęściej praktycznie wykorzystywane parametry stosowane w magnetoterapii. Generowane przebiegi mają kształt sinusoidy, trójkąta lub prostokąta o częstotliwościach od 5 do 40 Hz regulowanych skokowo co 5 Hz. Zastosowano skokową regulację czasu od 10 do 30 min, co 5 min.