Za pomocą technologii biorezonansu Sensitive Imago możliwe są całkowite metody leczenia, takie jak : Kompensacja Częstotliwości, czyli terapia biorezonansowa, Body Restoration Technique( BRT) oraz Spektronosody- spersonalizowane leki bio-energetyczne. Poniżej zostały opisane i wyjaśnione poszczególne, wyżej wymienione metody.

Kompensacja częstotliwości

Leczenie za pomocą biorezonansu to metoda opracowana przez dr F. Morrella oraz lekarza i inżyniera E. Rashea, w 1977 r. w Niemczech. Polega na wykorzystaniu algorytmów biofizycznej kompensacji częstotliwości i właśnie tę metodę wykorzystuje w swoim działaniu Sensitive Imago – diagnostyczne urządzenie medyczne. Zmianę formy pacjenta w kierunku tak zwanego stanu doskonałego powoduje informatywny wpływ energii. To jak zmienia się kondycja pacjenta możemy obserwować na monitorze Urządzenia.

Jak to działa ?

Leki dostępne na rynku zwalczają tylko dolegliwości, ale nie eliminują przyczyn choroby. Całkowity powrót do zdrowia możliwy jest tylko dzięki naturalnym mechanizmom, ale czasem stosowanie leków też bywa konieczne. Ludzki organizm to system biologiczny- skomplikowany i samoregulujący się, który wytwarza słabe wahania pola elektromagnetycznego, które normują działania subkomórkoego, komórkowego, organicznego i systemowego poziomu organizmu, pozwalając przy tym na zachowanie właściwej sprawności organizmu.

W momencie, w którym procesy samoregulacyjne zachodzące w organizmie zostają zakłócone, powstają i spiętrzają się zaburzone wahania pola elektromagnetycznego. Metoda kompensacji częstotliwości to nowy sposób leczenia i zapobiegania, który nie wymaga wykorzystania leków chemicznych.

Metoda kompensacji częstotliwości, działająca poprzez użycie wahań pola magnetycznych chorego, oparta jest na wykorzystaniu osobistych wahań elektromagnetycznych u pacjenta, inwersji i wytłumieniu wahań patologicznych i odbudowaniu i wzmocnieniu przy tym wahań fizjologicznych oraz rozdzieleniu wahań na zdrowe i zaburzone. Pożądany skutek leczniczy uzyskujemy poprzez pobudzenie mechanizmów obronnych w organizmie, dezaktywację różnego rodzaju zakażeń, wydalenie toksyn i szkodliwych produktów przemiany metabolicznej oraz regenerację tkanek i uaktywnienie procesów odbudowujących w organizmie

Zalecenia i stosowanie

Metoda ta znacznie skraca czas stosowania leków chemicznych, a z czasem pozwala na całkowitą rezygnację z nich. Kompensacja częstotliwości cechuje się uniwersalnym podejściem do różnego rodzaju chorób oraz dużą indywidualizacją całego procesu leczenia. Jest połączeniem nowoczesnych osiągnieć biofizyki, medycyny energetycznej oraz technologii komputerowej . Stosuje się ją już w USA, Węgrzech ,Finlandii, Austrii czy Szwajcarii. Zalecana jest m.in. w przypadku problemów skórnych, problemów z utratą włosów, wrzodów, migren, osłabienia układu odpornościowego, problemów hormonalnych i endokrynologicznych, osteoporozy, artretyzmu, zmęczenia wywołanego problemami psychosomatycznymi.

BRT (Body Restoration Technique)

Za pomocą biorezonansu Sensitive Imago możliwe jest wykonanie testów i całościowe leczenie o różnych poziomach wnikliwości działania. Opcja odnowy czynności komórek na głębokich poziomach funkcjonowania istnieje od niedawna.

Metodę tę można stosować na bezpośrednio ograniczonych, w większości zmienionych strukturach. Żeby było to możliwe, należy ograniczyć, tzw. korytarz działania do specjalnej strefy, którą wyznacza terapeuta. Proces leczenia ma miejsce tylko przy użyciu fal elektromagnetycznych, których częstotliwość jest odwrócona w porównaniu do tej wytwarzanej przez badanego. Dzięki specjalnym sensorom Sensitive Imago możemy dokonać pomiaru i emisji fal w czasie rzeczywistym. Zapobiega to- bardzo ważnemu przy takim leczeniu- uszkodzeniu tkanek. Metoda BRT pozwala leczyć i odbudowywać komórki organizmu na głębokim poziomie. Na uzyskanie najlepszych skutków leczenia wpływa nieustanne monitorowanie całego procesu pod kątem zmian po każdej sesji, a także po zakończeniu całości procesu testowania i rekonwalescencji. Terapia do minimum ogranicza możliwość wystąpienia w danym ogranie mikroflory oraz usuwa stany zapalne i odbudowuje te uszkodzone funkcje organiczne.

Leczenie z wykorzystaniem metody kompensacji częstotliwości to bardziej ogólny rodzaj biorezonansu w całym organie, co jest dopełnieniem terapii BRT i pozwala na wyleczenie wszystkich komórek organu.

Spektronozody

Sensitive Imago korzysta z techniki zautomatyzowanego wytwarzania energii i przygotowania informacji. Każdy proces diagnostyczny jest definiowany za pomocą spektrosondy – częstotliwości widmowej. Używa się ich do przygotowania energii i informacji zapisanych na nośniku, co powoduje, że uzyskujemy efekt zbliżony do nozodowych leków homeopatycznych.

Prowadzi to do pobudzenia układu odpornościowego i uaktywnienia ukrytych wcześniej rezerw odpornościowych. Tłumaczy to dużą gamę wpływu różnego rodzaju preparatów oraz to, że nie występują żadne efekty uboczne ani przeciwwskazania do równoczesnego zażywania tradycyjnych leków. Nasze Urządzenie, dzięki specjalnej komorze biorezonansu sprężonej ze strukturą urządzeniowo- programową, posiada, tzw. opcję transferu NIF, która pozwala na pozyskanie preparatów informacyjnych i energetycznych. To powoduje, że oddziaływanie informacji i fal, które wytwarza urządzenie kierowane jest do medium znajdującego się w komorze rezonansu.