Według najnowszych badań, prowadzonych m.in. w laboratoriach w Niemczech, Rosji, USA i Japonii - komórki, tkanki i organy to struktury, u których występuje wyjątkowo dokładna charakterystyka bioelektryczna. W obecności procesów patologicznych może ona ulegać istotnej zmianie, co zostało potwierdzone licznymi testami.

Identyfikacja procesów patologicznych, nawet w bardzo wczesnych stadiach, jest możliwa za pomocą diagnostycznego urządzenia medycznego – Sensitive Imago. Ultrasonografia i inne tradycyjne metody w tym wypadku niestety zawodzą.

Każdy z procesów patologicznych, czynników chorobotwórczych czy każdorazowa destabilizacja homeostazy posiadają własne spektra elektromagnetyczne. Urządzenie Sensitive Imago dostosowuje swoje działanie do impulsów elektromagnetycznych badanego organu oraz identyfikuje impulsy badanego pacjenta. Nasz program pobiera uzyskane wcześniej informacje i rozpoznaje procesy patologiczne występujące w ciele pacjenta.

Sensitive Imago samoczynnie zestawia spektrum elektromagnetyczne pacjenta z wzorami, które umieszczone są w bazie danych. Dodać należy, iż baza ta zawiera wzory wszystkich procesów patologicznych. Całość porównać można do skanowania kodów kreskowych, które w tym wypadku zbliżone są do skali elektromagnetycznej jakiegokolwiek procesu zachodzącego w organizmie.

Kolejnym atutem Sensitive Imago jest to, że w końcowej fazie dopasowuje sposób leczenia całościowego i sprawdza leki, suplementy , wyszukując te najskuteczniejsze na dane schorzenie pacjenta. Dzięki Urządzeniu otrzymujemy kompletne dane na temat zdrowia badanego. Z 96% dokładnością jest w stanie wskazać wszystkie objawy uszkodzeń organizmu. Potrzebuje na to zaledwie godzinę. Sensitive Imago to jedyne urządzenie, które pozwala stworzyć prognozę chorób pacjenta. Choroby mogą być rozpoznane nawet z pięcioletnim wyprzedzeniem.