Jak podnieść naturalną odporność u dziecka?
6 lipca 2023
– 40% LETNIA PROMOCJA NA BADANIE BIOREZONANASEM SENSITIV IMAGO 530
19 lipca 2023

Komora Hiperbaryczna i jej zastosowanie w autyzmie.

Komora hiperbaryczna jest urządzeniem medycznym, które umożliwia pacjentom oddychanie czystym tlenem pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. Wykorzystuje się ją w terapii hiperbarycznej, która ma na celu leczenie różnych schorzeń i urazów poprzez oddychanie 95% tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia.

Terapia HBOT polega na umieszczeniu pacjenta w specjalnej komorze, gdzie oddycha się wysokim stężeniem tlenu przy zwiększonym ciśnieniu. Stymuluje to dostarczanie większej ilości tlenu do tkanek organizmu, co ma na celu wspomaganie procesów naprawczych i regeneracyjnych.

Stwierdzono że ma to korzystny wpływ na pewne objawy związane z autyzmem, takie jak trudności komunikacyjne, niepokój, agresywne zachowanie, nadpobudliwość , problemy ze snem, problemy z wymową i ogólnym funkcjonowaniem.Komora hiperbaryczna (HBOT) jest używana jako forma terapii wspomagającej w przypadku autyzmu. Regularne stosowanie zabiegów w komorze hiperbarycznej może zwiększać dostępność tlenu w organizmie i poprawiać funkcjonowanie układu nerwowego.

Doniesienia naukowe z całego świata charakteryzują terapię hiperbaryczną jako skuteczną metodę, nie tylko stymulującą rozwój dziecka ze zdiagnozowanym ASD. Dzięki temu dziecko poddane terapii hiperbarycznej zyskuje większe szanse na prawidłowy rozwój psychoruchowy w odniesieniu do grupy rówieśniczej, która nie brała udziału w terapii HBOT.

Badania naukowców ze Stanów Zjednoczonych opisują skuteczność terapii w komorze hiperbarycznej w oparciu o skalę CGI. W zastosowanym protokole zabiegów, sesja terapeutyczna obejmowała 80 zabiegów. Wejścia do komory odbywały się raz dziennie z jednogodzinną ekspozycją na 95 % tlen w warunkach 1,5 atm.

Po wykonaniu 20 zabiegów miała miejsce 4 tygodniowa przerwa przed kolejnymi zabiegami. Badanie to potwierdziło również efektywność działania HBOT w poprawie parametrów skali CGI. Inne doniesienie naukowe pokazuje, iż hiperbaria tlenowa niskociśnieniowa (1,3-1,5 atm) zwiększa perfuzję w obrębie naczyń krwionośnych mózgu.

Na potwierdzenie powyższego zjawiska pacjentom biorącym udział w terapii wykonano badanie SPECT przed rozpoczęciem sesji terapeutycznych i po ich zakończeniu. Znaczące zmiany w obrębie mózgu pokazało badanie SPECT u dzieci, które otrzymały 50 codziennych sesji terapeutycznych w komorze hiperbarycznej o ciśnieniu 1,5 atm z 60 minutową ekspozycją na 95 % tlen.

Dodatkowo u niektórych pacjentów nastąpiła normalizacja pracy układu pokarmowego. Naukowcy również opisują polepszenie sprawności dzieci w obszarze funkcjonowania psychospołecznego.Badanie

Badaniu poddano 60 pacjentów z diagnozą autyzmu. Terapia obejmowała 40 zabiegów hiperbarii tlenowej. Zabiegi były wykonywane w komorze hiperbarycznej, ciśnienie 1,5 ata, czas ekspozycji na tlen to 60 min. Pacjenci byli oceniani według subiektywnej oceny rodziców testami CARS i CGI, przed przystąpieniem do terapii HBOT oraz po jej zakończeniu.

Wyniki

Ponad połowa uczestników badania w subiektywnej ocenie rodziców 54% doznała niewielkiej poprawy, a u 12% dzieci stwierdzono znaczną poprawę (CGI). Ciężka postać autyzmu przed terapia była widoczna u 43% uczestników, po zabiegach w komorze hiperbarycznej stanowiła 35 % dzieci (CARS). Kolejno lekki-umiarkowany poziom autyzmu przed terapią określono u 35% dzieci, po 18 %. Dzieci po terapii w komorze hiperbarycznej posiadały niższy poziom autyzmu, niż przed przystąpieniem do zabiegów.

Przeprowadzone badanie oparte na subiektywnej ocenie rodziców potwierdziło skuteczność prowadzenia tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.

Zobacz także zabiegi w naszej klinice

WIĘCEJ TU – Tlenoterapia-promocja

WIĘCEJ TU – Diagnostyka-organizmu

WIĘCEJ TU – Terapia-Megawave

WIĘCEJ TU – Terapia-plazmowa

Więcej informacji i Zapisy 696 088 101 lub skorzystaj z formularza.